Reklama

Italia Mi piace!

Częstotliwość: kwartalnik, pierwszy numer ukazał się w grudniu 2013 roku
Zasięg: ogólnopolski
Nakład: 7 000 egzemplarzy
Cena detaliczna: 18,90 zł
Specyfikacja: Teksty (+ słownictwo) opracowane na różnym poziomie zaawansowania ze wskazaniem na osoby średnio zaawansowane i zaawansowane. Pismo jest materiałem pomocniczym i uzupełniającym do nauki i doskonalenia języka włoskiego. Dodatkowo proponujemy nagrania MP3 do wybranych artykułów.
Odbiorcy: miłośnicy Włoch, fani kultury włoskiej i języka włoskiego, studenci, kursanci, uczniowie liceów, nauczyciele i lektorzy, osoby samodzielnie uczące się języka.

 

KONTAKT W SPRAWIE REKLAM
W celu uzyskania szczegółowych informacji, oferty reklamowej oraz cennika, prosimy o kontakt:

Małgorzata Stawecka
tel. 661 996 690
reklama@colorfulmedia.pl